Xe

Loại vàng Mua vào Bán ra
14K 19.944 21.344
18K 26.015 27.415
24K 35.190 35.990
SJC10c 36.390 36.650
SJC1c 36.390 36.680
SJC99.99 35.550 36.350
SJC99.99N 35.950 36.350

Thông báo